[Sự kiện] Đăng nhập nhận quà

Thứ 4 ngày 22/11/2017

Chào các bạn huấn luyện viên!

Hiện nay có rất nhiều người chơi hỏi về sự kiện đăng nhập nhận quà, đăng nhập không nhận được quà từ sự kiện. Để nhận được quà từ sự kiện này người chơi cần đạt cấp độ phù hợp theo từng ngày để nhận phần thưởng. Cụ thể các mốc cấp độ theo ngày để nhận phần thưởng nhu sau:

Ngày 1 đạt cấp 2 nhận: 88 Kim Cương, 5000 Vàng, 1 Bình Thể Lực
Ngày 2 đạt cấp 20 cấp nhận:  1 Geodude  2 sao, 50000 Vàng, 5 Ngọc Đất
Ngày 3 đạt cấp 25 nhận: 200 Kim Cương, 50 Lõi Nguyên Tố, 5 Trứng Bulbasaur
Ngày 4 đạt cấp 33 nhận: 10 vạn Vàng, 10 Vạn Hồ EXP Pokemon, 20 Thẻ Thưởng
Ngày 5 đạt cấp 38 nhận: 300 Kim Cương, 3 Búa vàng, 3 Trứng Pichu
Ngày 6 đạt cấp 42 nhận: 30 Vạn Vàng, 30 Vạn EXP Pokemon, 10 Thẻ Cào
Ngày 7 đạt cấp 50 nhận: 500 KC, 1 Pikachu 3 sao, 100 Ngọc Sét

Lưu ý: Tât cả phần thưởng đều được chuyển qua thư khi đạt đủ cấp theo ngày.