Tính năng Shop Pokemon

SHOP Pokemon là SHOP đặt biệt người chơi có thể mua được các loại pokemon, đặc biệt có xuất hiện pokemon hiếm để người chơi mua. Ngoài ra SHOP Pokemon có bán 1 số đạo cụ, phân giải pokemon để nhận được Xu Poke sử dụng mua trong SHOP Pokemon.

 

Nơi vào Shop pokemon

Pokemon và đạo cụ trong Shop