[Giới Thiệu] Tinh Anh Đại Loạn Đấu

Thứ 2 ngày 04/12/2017

1. Giới thiệu

 • Hoạt động diễn ra trong 14 ngày. 3 Ngày đầu là báo danh, ngày 4-11 là thời gian loạn đấu, ngày 12-14 là thời gian nhận thưởng. Ngày 1-3 người chơi cần báo danh bằng tay. Ngày 4-11 có thể dùng KC để làm mới list thi đấu, tiến hành chiến đấu nhận điểm chiến tích. Cuối cùng căn cứ hạng  chiến tích để trao thưởng.

2. Quy tắc

 • Cơ chế xếp thi đấu: Dựa theo chiến tích, ngẫu nhiến xếp thi đấu với người sau 7 hạng – trước 3 hạng.
 • Thắng bại: Người chơi khiêu chiến là bên tấn công, hết thời gian coi như bên công thua.
 • Chiến báo: Chiến báo lưu trong 26h, người chơi có thể xem 6 chiến báo gần nhất. Nếu server bảo trì, tất cả chiến báo bị xóa.
 • Thưởng chiến tích: Cần cài đặt trong hoạt động, điều kiện đạt tới chiến tích tích lũy yêu cầu có thể nhận thưởng. mỗi 1 ô điểm tích lũy chỉ cần cài 1 thưởng.
3. Mô tả
 1. Khiêu chiến
 • Thao tác: Bấm: Tìm đối thủ
 • Điều kiện hạn chế: Số lượt còn ≥1 hay không
 • Tiêu hao: 1 Lượt chiến đấu
 1. Mua lượt thi đấu
 • Thao tác: Bấm tăng số mua
 • Hạn chế: VIP hạn chế lượt mua hang ngày, kim cương hạn chế có thể mua hay không.
 • Tiêu: Bảng đọc
 1. BXH
 • Thao tác: Không
 • Hạn chế: Không
 • Tiêu phí: Không
 1. Tính chiến tích
 • Trong thời gian mở hoạt động, chiến tích chiến thắng+2, chiến tích chiến bại+1.
 • Đạt điểm tương ứng có thể nhận điểm chiến tích.
 1. Kết toán hoạt động
 • Trong thời gian mở hoạt động, ngày 12-14 là thời gian kết toán. Kết toán phát thưởng theo xếp hạng. 5 mốc thưởng, cài và phân chia khoảng xếp hạng đều giống đại hội bắt thú cưng, quay thưởng mới.