Tính năng Đường Quán Quân

 

Tại Đường Quán Quân người chơi sẽ gia thêm nhiều chỉ số lực chiến cho nhân vật với các tính năng Tu Hành, Rèn Luyện, Sét Đồ.

1. Tu Hành

Để mở tính năng này người chơi cần đạt cấp 19 để mở. Rèn luyện sẽ tăng lực chiến cho người chơi cũng như toàn pokemon của bạn. Để rèn luyện bạn cần điểm Tiềm Lực để Tu hành, bạn có thể mua điểm Tu hành hoặc tham phó bản Tu hành để nhận.

Tại phó bản Tu hành được chia làm 3 cấp độ là Trung, Cao, Đặc Biệt để người chơi tham giá, phó bản càng cao càng nhận được điểm Tiềm Lực sẽ nhiều hơn. Người chơi cũng có thể chiếm lĩnh của người chơi khác để nhận điểm Tiềm Lực.

Nơi tham gia tính năng tu hành

Giao diện chính tại tu hành

Chọn mốc phó bản để chiếm lĩnh

Thuộc tính người chơi khi tu hành

2. Rèn Luyện

Để mở tính năng này người chơi cần đạt cấp 60. Khi tham gia Rèn luyện bạn sẽ tốn thể lực để đánh phó bản, tại phó bản bạn đánh sẽ có thể rớt được đạo cụ. Mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lượt đánh

Chọn phó bản tùy theo cấp độ để khiêu chiến

Đạo cụ nhận được khi khiêu chiến

Khiêu chiến phó bản