Tính năng Hướng Dẫn

Nơi vào tính năng hướng dẫn

Tại hướng dẫn người chơi có thể thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày, nhiệm nhận nuôi Mewtwo để nhận thưởng.

Tại nhiệm vụ mỗi ngày người chơi có thể nhận được nhiều đạo cụ hiếm khi xong nhiệm vụ.

Hoạt động trong hướng dẫn

Làm nhiệm vụ nhận quà