Tính năng Quà Arceus

 

Khi server khai mở đến ngày thứ 8 tính năng này sẽ được mở ra. Người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ yêu cầu để nhận được đạo cụ pét quý hiếm trong vòng 7 ngày

Đến ngày thứ 16 người chơi sẽ tham gia đánh BOSS để nhận được điểm tích đổi quà. BOSS được chia làm 4 cấp độ khác nhau theo level (50,60,70,80). Cấp độ dễ nhất để tham gia là 50 cấp độ.

Sử dụng Xu khi tham gia đánh BOSS nhận được để đổi quà tại SHOP quà tặng, người chơi có thể đổi được cái loại Ấn, Long Lân hoặc có thể đổi được pokemon Arceus Thương.

 

Nơi khiêu chiến Boss

Chọn độ khó theo cấp độ để tham gia

Khiêu chiến quái trong phó bản

Dùng điểm tích đổi quà