Tính năng Shop

Nơi vào tính năng Shop

 

SHOP là nơi người chơi mua đạo cụ vật phẩm trong Học viện thú cưng, tại SHOP người chơi có thể mua được đạo cụ hiếm có để giúp người chơi dễ dàng tham gia chơi game hơn.

SHOP được chỉ làm SHOP thường, SHOP VIP, … mỗi loại SHOP đều có bán các vật phẩm đạo cụ hoặc có thể là pokemon hiếm.

Vật phẩm đạo cụ trong Shop