Tính năng Thưởng

Nơi vào tính năng thưởng

 

Mỗi ngày người chơi làm nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ tuần hoàn có thể vào tính năng Thưởng để nhận nhiệm vụ và nhận quà.

Nhiệm vụ mỗi ngày bạn chỉ cần thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ nhận được rất nhiều EXP tăng cấp cho người chơi.

Còn đối với nhiệm vụ tuần hoàn bạn cần thu thập pokemon, đạt cấp độ người chơi hoặc vượt qua phó bản sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày nhận quà

Nhiệm vụ vĩnh viễn